T4 ,20/06/2018 - 11:39 sáng | admin

Những năm qua, đặc biệt là năm 2017, xã Liêm Cần đã phát huy vai trò, sức mạnh đại đoàn kết của cả hệ thống chính trị ,quyết tâm tận dụng mọi nguồn lực xây dựng xã NTM. Địa phương đã duy trì, phát huy làng nghề cây đá cảnh phố Động Nhất, tạo việc làm cho hàng trăm lao động. Cơ sở hạ tầng xã hội như điện, đường, trường ,trạm được đầu tư  xây dựng, hoạt động văn hóa- văn nghệ, TDTT phát triển. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng an ninh được giữ vững.

Đến hết năm 2017, tỉ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 1,2%; thu nhập bình quân đầu người đạt  37,5 triệu đồngnăm. Đến nay, toàn xã đã có 16/19 tiêu chí và 46/49 chỉ tiêu NTM, đạt 96/100 điểm. Tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM là trên 31 tỷ 734 triệu đồng.

Với những kết quả đạt được, năm 2017 xã đã được UBND tỉnh Hà Nam công nhận đạt chuẩn NTM.  Như vậy, đến nay huyện Thanh Liêm đã có 16/19 xã đạt chuẩn. Năm 2018 phấn đấu 3 xã còn lại là Liêm Túc, Thanh Nghị, Thanh Tân về đích NTM.

Bài viết cùng chuyên mục