T4 ,20/06/2018 - 11:49 sáng | admin

Theo đó, Hải Dương sẽ trích ngân sách 70 tỷ đồng để hỗ trợ trên 63.600 tấn xi măng. Các địa phương để được hỗ trợ cần có văn bản đề nghị cụ thể về số km, hiện trạng các tuyến đường.

Được biết từ đầu năm đến nay, Sở GT- VT đã có văn bản đề nghị các Công ty CP Sản xuất vật liệu Thành Công III, Xi măng Phúc Sơn… chuyển trên 18.000 tấn xi măng cho các địa phương, để làm đường giao thông nông thôn. Một số huyện được hỗ trợ nhiều xi măng là Thanh Hà, Ninh Giang…

HƯNG GIANG

Bài viết cùng chuyên mục